Hệ thống cửa hàng

📍103 Lê Quang Đạo (đối diện chợ dầu)– Phường Đông Ngàn - Thị Xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh
0979 355 590

📍Giang Liễu – Huyện Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh

0903 935 815
📍Phố chợ - Phố mới- Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh

0968 987 345
📍Ấp Đồn - Yên Trung - Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh

0976 936 721
📍Ô Cách (Đối diện KTX SS) Yên phong- Tỉnh Bắc Ninh

0976 936 721
📍KCN Đồng Xép - Tiên Du - Tỉnh Bắc Ninh

0968 987 345
📍Vôi - Lạng Giang - Tỉnh Bắc Giang

0971 271 721
📍Đồi Ngô - Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang

0971 271 721

📍Đối diện cổng KTX Sam Sung - Tỉnh Thái Nguyên

0961 792 892
.............................................................................
 HOTLINE
📞 : ‎‎‎1900.58.58.13